Monument SamenLoop voor Hoop Ommen 2019 

 

U staat voor het Anker van Hoop, een monument dat samen met alle deelnemers aan de SamenLoop voor Hoop1) Ommen 2019 kon worden gerealiseerd.

Die SamenLoop, met als thema “Wij dragen ons steentje bij”, vond plaats op 25 en 26 mei 2019, op sportpark Westbroek te Ommen en heeft uiteindelijk een totaalbedrag van bijna €126.000,= ten behoeve van KWF Kankerbestrijding opgebracht.

De deelnemers konden aan deze 24 uurs wandelestafette op een bijzondere manier éxtra bijdragen aan het, voor dit weekend toch al zo kenmerkende, groepsgevoel. De één liep mee in een eigen gevecht tegen kanker, de ander liep voor een dierbare met kanker, een derde ter nagedachtenis aan een vriend, vriendin of familielid, overleden aan kanker. Wat de reden ook was, het zorgde voor saamhorigheid en kracht. Die kracht werd tastbaar gemaakt met de Stenen van Hoop.

 

Eerst steentje ophalen.

Tijdens de SamenLoop kon een platte kiezel (zgn pebblestone) worden opgehaald. Op deze steen kon een eigen tekst, naam of tekening worden gezet en kon vervolgens tijdens de loop worden meegedragen. Ook kon de steen onderling binnen een team worden overgedragen. Zo werd de boodschap tastbaar en nam men degene waar men voor liep, of de reden waarom men liep, als het ware met zich mee. De stenen vertegenwoordigden de kracht om door te gaan met leven, symboliseerden een ieders hoop en verbond allen tijdens dit bijzondere evenement.

 

Blijvend monument van Hoop.

Direct na de SamenLoop werd het initiatief ontplooid om al deze stenen op te nemen in een blijvend monument, waarin de saamhorigheid en de hoop op een leven zonder kanker zou moeten worden verankerd. Een monument in de vorm van een anker, als symbool van hoop. Dit resulteerde uiteindelijk in de realisatie van het Anker van Hoop, dat op 16 november 2019 hier aan de Vechtkade in Ommen werd onthuld.

 

Restauratie 2022

Helaas werd begin 2022 een probleem aan het anker geconstateerd. In de verharder (epoxy) waarin de stenen waren gegoten, werden enkele zwakke plekken ontdekt, vermoedelijk ontstaan tijdens het in 2019 uitgevoerde meng- en gietproces van de epoxy. Om toenemende gevolgschade te voorkomen was herstel noodzakelijk.

Met de hulp van enkele welwillende (hoofdzakelijk lokale) bedrijven is een werkgroep, bestaande uit enkele leden vanuit de organisatie van het evenement in 2019, aan de slag gegaan. 

 Bij het losbikken van de stenen werd de uiterste zorg besteed aan het zoveel mogelijk in tact laten van de daarop geschreven teksten. Hoezeer dat ook is geprobeerd, het bleek helaas niet mogelijk om alle stenen ongeschonden te verwijderen.

Bij het opnieuw aanbrengen van de stenen zijn zoveel mogelijk originele stenen gebruikt. Daarnaast zijn er ook nieuwe stenen be- of herschreven. 

In dit anker zitten ook stenen die niet beschreven zijn. Hier kunt u zelf in gedachten de naam van een dierbare op zetten.

 

 

Op vrijdag 8 juli 2022 kon het volledig gerestaureerde monument op het vertrouwde plekje aan de Vecht worden herplaatst. 

 

Zie ook https://www.facebook.com/SamenLoopvoorHoopOmmen

1)

KWF Samenloop (vooral bekend onder de naam ‘SamenLoop voor Hoop’) was een 24-uurs wandelevenement voor KWF dat werd gehouden tussen 2006 en 2019. KWF Samenlopen werden door heel Nederland door vrijwilligers georganiseerd en stonden bekend om hun lokale karakter en de sterke saamhorigheid. Via speciale ceremonies werd stilgestaan bij kanker en het leven gevierd. Door diverse lokale organisatiecomités zijn in totaal 265 edities gehouden en is er ruim 25 miljoen euro opgehaald. Vanwege de coronamaatregelen heeft er sinds oktober 2019 geen Samenloop meer plaatsgevonden in Nederland. In april 2021 besloot KWF definitief te stoppen.